Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen

For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider foreningen tekniske veiledere. GF Veilederne har tilslutning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Veilederne gir blant annet:
• informasjon om tekniske nivåer på produkter
• hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
• praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold

Veilederne fra Glass og Fasadeforeningen kan lastes ned gratis fra nettet.
Om du ønsker å få tilsendt trykket versjon i hefteform, må dette bestilles ved å sende e-mail til post@gffn.no
Pris er kr. 50,-/stk + porto. Vennligst oppgi hvilke(n) veileder du ønsker og i hvilket antall.

Last ned veiledere: