Montasjelederkurs

Nå kan du bli Godkjent Montasjeleder i fasadefaget ved å delta på Glass og Fasadeforeningens nye kurs for montasjeledere.

Glass og Fasadeforeningen arrangerer montasjelederkurs for sine medlemmer. Kurset er myntet for montører med lederansvar, byggeplassansvarlige, glassmestere, formenn og andre med lederansvar som også jobber på byggeplass.

Kurset er modulbasert, og går over 4 deler. Kursdeltakerne står fritt til å delta på en eller flere moduler. Modul 2 og 3 innebærer undervisning med praktisk montasjearbeid.

Det utstedes kursbevis for hver modul, samt eget diplom som Godkjent Montasjeleder i fasadefaget for de som gjennomfører alle moduler.

Etter gjennomført kurs, vil du sitte igjen med bred kompetanse rundt de problemstillinger og utfordringer det kan forventes å møte på byggeplass.

Kursmoduler:

1) Overgangsdetaljer
 • Overganger
 • Fuger
 • Beslag
 • Limte og fugede fasader – structural glazing
 
2) Brannkurs
 • Aktuelt regelverk og forskrifter
 • Produktinformasjon
 • Praktisk montering
 
3) Godkjenningskurs trygghetsruter
 • Grunnleggende om glass
 • NS 3510 – sikkerhetsglass i bygg
 • Aktuelt regelverk og forskrifter
 • Test av trygghetsruter i SINTEF sin testlab.
 
4) Prosjektledelse
 • Entrepriserett
 • Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10)
 • Tegningsforståelse
 • Oppmåling


Last ned filModulplan.pdf(2 8 4kb)