Autorisert glassrådgiverkurs 2016 -17

Kurset er for deg som er glassmester, montør, arbeidsleder, prosjektleder, saksbehandler eller selger.

Glass og Fasadeforeningen utdanner ansatte i medlemsbedriftene til autoriserte rådgivere i glassfaget. Kurset inneholder undervisning om glass og bearbeiding, energi, sikkerhet, TEK 10 og SAK10. TEK 17 og NS 3510 er sentrale temaer. Smarte glass og energiproduksjon via glasset, er spennende emner som vil bli viet oppmerksomhet. Forståelse av lover og regler, spesielt med tanke på reklamasjoner, anbud og tilbud blir gjennomgått.

Kursavgift inkl. overnatting: Kr. 34.500,-

Deltakelse på våre rådgiverkurs forutsetter medlemskap i Glass og Fasadeforeningen og formål og generelle bestemmelser  er forankret i foreningens vedtekter.

I prisen er følgende inkludert:

■      6 overnattinger fordelt på tre samlinger, med frokost. Vi kommer tilbake hvor kurset vil bli arrangert.

■      Lunsj, kaffe og frukt hver dag, og felles middag 6.desember og 15.februar.

■      Kurskompendium.

Er det ønskelig å trekke ut overnatting, reduseres prisen med kr. 950,- pr. døgn.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2016

Betalingsfrist: Kurset blir fakturert før kursstart.

Påmelding glassrådgiverkurs 2016-2017Kontaktpersoner:

Per Henning Graff, Mob: +47 915 64 455, e-post: graff@gffn.no

Bjørn Glenn Hansen, Mob: +47 958 54 259, e-post: hansen@gffn.no   

Fase 1 - forberedelse

Oppgave som sendes ut fra sekretariatet den 14. november. Deltagerne forbereder svaret frem til første samling, hvor disse gjennomgås.

Fase 2 - samlinger

Samling 1: 6. – 8. desember 2016

Samling 2: 10. – 12. januar 2017

Samling 3: 14. – 16. februar 2017

Fase 3 - prosjektoppgave

Prosjektoppgaven deles ut på første samling, og skal leveres innen 15. juni 2017. Oppgaven vil bli gjennomgått på første samling, og det vil bli arbeidet med oppgaven i løpet av samling 2 og 3.

Erfaring tilsier at denne oppgaven krever betydelig innsats. Det er derfor nødvendig at kursdeltageren og bedriften samarbeider om planlegging og gjennomføring av denne fasen.

Det vil ikke gis utsettelse på innlevering av prosjektoppgaven.