Autorisert fasaderådgiverkurs 2015-2016

Ønsker du å tilhøre eliten i faget? Nå tilbyr Glass og Fasadeforeningen et nytt fasaderådgiverkurs.

Ønsker du bedre kompetanse til å diskutere komplette fasadeløsninger med arkitekter, rådgivere, byggherrer og kunder? Ønsker du å kunne gi råd og anbefalinger om funksjoner og egenskaper. Få forståelse for lover og standarder, og hvorfor disse er viktige? Da er dette kurset for deg. Autorisert fasaderådgiverkurs 2015-16 passer for alle som arbeider med aluminium- og glassfasader, både de som arbeider med prosjektering, produksjon og montering.

I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere. På fasaderådgiverkurset settes fokus på fasaden, og det som hører til inn under denne delen av faget. Det er frem til nå utdannet og autorisert 32 fasaderådgivere gjennom Glass og Fasadeforeningen, og nytt kurs har planlagt med oppstart 9.- 10 desember 2015.

Deltakelse på våre rådgiverkurs forutsetter medlemskap i Glass og Fasadeforeningen og formål og generelle bestemmelser  er forankret i foreningens vedtekter.

Mer detaljert informasjon under skjema.

Påmeldingsfrist: 30. september

 

Fasaderådgiverkurs 2015-2016

 

Slik er kurset bygget opp:

Del 1: 2-dagers intensiv kurs i glass i Oslo 9. – 10. desember 2015.
De som har autorisasjon som glassrådgivere trenger ikke dette kurset, men det kan allikevel være svært nyttig repetisjon. Overnatting på hotell etter nærmere avtale.

Vi spiser felles middag på kvelden den 9. desember.

Innhold i del 1 - glasskunskap:

 • Brann
 • Sikkerhet
 • Energi
 • Innemiljø
 • Støy
 • Innføring i Plan- og bygningsloven – TEK 10
 • NS 3510 - Sikkerhetsglass i bygg

 

Del 2: 3-dagers kurs i fasade på Thon Hotell Oslofjord, Sandvika, 19. - 21. januar 2016.

Overnatting på hotell etter nærmere avtale. Vi spiser én felles middag.

Del 3: 3-dagers kurs i fasade i Glass og Fasadeforeningens lokaler på Majorstua,  8. - 10. mars 2016.

Overnatting på hotell etter nærmere avtale. Vi spiser én felles middag.

Innhold i del 2 og 3 – fasadekunnskap:

 • Profilsystemer – materialer og fremstilling    
 • Dører og vinduer – typer og funksjoner
 • Energibruk i glassbygg – 2-lags eller 3- lags glass
 • Boltinnfestet – curtain wall – structural glazing
 • Byggstatikk – snø- og vindlaster
 • Solskjerming
 • Låser og beslag
 • Overganger, fuger, fugemasse og tilslutninger
 • Festematerialer – skruer, plugger og anker
 • Entrepriserett, HMS og kvalitetssikring
 • Uavhengig kontroll og CE-merkning

Vi benytter dyktige foredragsholdere, både eksterne og fra egne rekker, og deltagerne kan se frem til interessante og lærerike dager.

Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave som blir rettet og godkjent. Oppgavene vil bli gjennomgått av sensorene, og autorisasjoner blir gitt  etter deltakelse på kurs og fått godkjent karakter på sin prosjektoppgave.

Kursavgift:

Del 1, 2 og 3: kr. 32.500,-

Del 2 og 3: kr. 27.500,-

Uten overnatting reduseres prisen med kr 1.000,- pr. natt.

Kurset er kun åpent for ansatte i Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, overnatting, frokost og lunsj alle dager. Felles middag, pizzakveld i Oslo, og avslutningsmiddag i Oslo.

I løpet av kurset vil vi legge opp til aktuelle bedriftsbesøk samt en byvandring i Oslo med fokus på glass og glassbruk.

Kontaktpersoner i GF for mer informasjon og påmelding:

Hans Olav Nilssen: 982 20 770,  nilssen@gffn.no

Per H Graff: 915 64 455,  graff@gffn.no

Aud Harlem: 47 47 47 05, harlem@gffn.no