Autorisert rådgiverkurs

Glass og Fasadeforeningen (GF) tilbyr to kurs for autorisering, GF Autoriserte Glassrådgiver og GF Autoriserte Fasaderådgiver.

Formål:

GF:

 • fremmer kunnskap, kompetanse, kvalitet, seriøsitet og ansvar på vegne av felleskapet og enkeltmedlemmet gjennom utstrakt markedskommunikasjon.
 • er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og krav til teknisk nivå på produkter og tjenester.
 • er ansvarlig for og tilrettelegger kurs- og utdanningsvirksomhet som sikrer et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene og inspirerer til rekruttering og oppslutning om fagutdanningen innen Glassfaget.
 • tilbyr et bredt kurs og utdanningsprogram. Dette er med på å sikre et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene.

Foreningens egen topputdannelse innebærer autorisasjon som Glassrådgiver eller Fasaderådgiver.

Kurset retter seg mot medarbeidere i GFs medlemsbedrifter som har sine virkeområder innenfor byggverk og som har behov for god kunnskap om materialer, produkter, forskrifter og regelverk som omfatter og berører foreningens fagområder Glassmester/Håndverk, Glassindustri og Fasade/Solskjerming.

Generelle bestemmelser:

 1. Kurset tilbys foreningens medlemsbedrifter eksklusivt.
 2. GF Autorisasjon innvilges etter gjennomført kurs og bestått prosjektoppgave.
 3. Kandidater som skal søke om deltakelse på kurs må være tilknyttet en medlemsbedrift i GF.
 4. Kandidat som har oppnådd GF Autorisasjon opprettholder denne så lenge han har tilknytning til en medlemsbedrift i GF og har fulgt oppgraderingskursene.
 5. GF Autorisert rådgiver som ikke følger oppgraderingskursene mister retten til å benytte tittelen GF Autorisert Glassrådgiver eller GF Autorisert Fasaderådgiver.
 6. GF Autorisert rådgiver som ikke lenger har tilknytning til en medlemsbedrift i GF mister retten til å benytte tittelen GF Autorisert Glassrådgiver eller GF Autorisert Fasaderådgiver.
 7. GF Autorisert rådgiver som ikke lenger har tilknytning til en medlemsbedrift tilbys å følge oppgraderingskursene og får tilbake retten til å benytte tittelen GF Autorisert Glassrådgiver eller GF Autorisert Fasaderådgiver ved gjeninntreden i en medlemsbedrift.
 8. En tidligere GF Autorisert rådgiver som har tapt autorisasjonen i henhold til pkt. 5 (eventuelt i kombinasjon med pkt. 6), tilbys å gjennomføre grunnkurset på ny til halv pris, og må levere ny prosjektoppgave for å få tilbake retten til å bære tittelen GF Autorisert Glassrådgiver eller GF Autorisert Fasaderådgiver.
 9. En tidligere GF Autorisert rådgiver som har tapt autorisasjonen i henhold til pkt. 6, men ikke i henhold til pkt. 5, f.eks. fordi det ikke er blitt arrangert kurs i utmeldingsperioden, tilbys å få tilbake autorisasjonen mot å betale et gebyr fastsatt av GF
 10. GF er eier av autorisasjonsordningen for GF Autorisert Glassrådgiver og GF Autorisert Fasaderådgiver.
 11. GF kan når som helst endre bestemmelsene for autorisasjonsordningen. Det påhviler den autoriserte å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende bestemmelser og styrende dokumenter som ligger til grunn for autorisasjonsordningen.
 12. GF kan når som helst la autorisasjonsordningen opphøre, uten ansvar overfor autoriserte rådgivere eller andre. Autorisasjonen vil i et slikt tilfelle bortfalle umiddelbart.