Personsikkerhetsglass

Når det gjelder sikkerhetsglass stiller byggeforskriftene krav til personsikring. Her finner du informasjon om sikkerhet i bruk, byggeregler, hvordan imøtekomme kravene, valg av glasstype rundt sikkerhet og mye mer.

Byggereglene finner du her.