Bruk av sikkerhetsglass

Krav til bruk av personsikre glass finner vi i TEK 10, kap. 12-20. Men vi må huske at dersom vinduet er plassert lavere enn 0,8 m fra gulv, samt at det er nivåforskjell > 0,5 m, så må også krav til rekkverk hensyntas. Regelverket for rekkverk finner vi i TEK 10, kap. 12-17.