Dagslys - Aktiniesk innemiljø


Belysning er en viktig del av innemijløet med stor betydning for menneskets helse og trivsel. Lysforholdene er avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i allminnelight oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. (Hentet fra TEK 10 § 13-12). Her kan du lese om hvordan imøtekomme kravet.
Byggereglene finner du her.