Ferieloven

Ferieloven

Ferieloven, lov av 29. april 1988 om ferie, inneholder regler som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Ferieloven (Lovdata)

 

Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014

Endringene omfatter bl.a. en utvidet mulighet til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom. Muligheten til å velge å motta lønn fremfor ferie i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon oppheves.

Utsettelse av ferie pga sykdom

Tidligere kunne arbeidstaker, som var helt arbeidsufør når ferien startet, kreve ferien utsatt til senere på ferieåret forutsatt at arbeidsuførheten hadde vart i seks virkedager.

Dette er nå endret slik at arbeidstaker, ved arbeidsuførhet, kan kreve ferien utsatt fra første virkedag.

Ferie som ikke er avviklet

Tidligere hadde arbeidstaker krav på å få utbetalt lønn for ferie som ikke var avviklet, eller overført til neste ferieår dersom årsaken var sykdom eller foreldrepermisjon.

Pr. 1/7-2014 må ferie tas ut i feriedager og ikke i form av penger.

Overføring av ferie

Tidligere var det adgang for arbeidstaker til å kreve inntil 12 feriedager overført til neste ferieår. Forutsetningen var at ferien ikke var avviklet på grunn av arbeidsuførhet.

Ved lovens ikrafttreden 1/7-2014 oppheves muligheten til å overføre inntil 12 virkedager til påfølgende arbeidsår. All lovbestemt ferie, som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret, må nå overføres til påfølgende ferieår.

Les all endringene her