Medlemssider

HVORFOR BLI MEDLEM

Fordelene med et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen (GF) skal i første rekke gjenspeiles i verdien av å samles om oppgavene flere sammen løser på en bedre måte enn én alene, bringe utfordringene til torgs, enes om veien mot målet og føre oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger. I tillegg har fellesskapet det ved seg at det er flere som kan dra nytte av de samme produktene og tjenestene. Dette trekker GF veksler på og tilbyr konkurransedyktige vilkår til sine medlemmer i forhold til de som står utenfor.

GF har følgende medlemskategorier:

  • HOVEDMEDLEM:

    Som Hovedmedlem opptas bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

  • ASSOSIERT MEDLEM:

    Som Assosiert medlem opptas selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Søknad om opptagelse som medlem sendes skriftlig, vurderes og besluttes av administrasjonen. Dersom det er tvil om medlemskapet forelegges saken for styret.

Søknadsskjema

0 + 2 = ?