Medlemssider

GF KURS OG UTDANNING

Krav og etterspørsel etter kunnskap og kompetanse øker og blir viktigere og viktigere som konkurransemiddel. Glass og Fasadeforeningen tilbyr derfor sine medlemsbedrifter et bredt kurs og utdanningsprogram.

Kursvirksomheten

Kurs- og utdanningsprogrammet er med på å sikre et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene. Foreningens egen topputdannelse innebærer autorisasjon som GF Autorisert glassrådgiver eller GF Autorisert fasaderådgiver. Mer enn hundre medarbeidere i foreningens medlemsbedrifter har oppnådd GF autorisasjon.

Les mer om Glass og Fasadeforeningens kurs for autoriserte rådgivere her 

I tillegg tilbyr og arrangerer Glass og Fasadeforeningen kurs i samarbeid med profesjonelle foredragsholdere innenfor ledelse, salg og markedsføring, juridiske emner, styrearbeid og arbeidslivsforhold. Kursene tilpasses bransjens og medlemsbedriftenes virkeområder.

Kurs- og utdanningsprogrammene i Glass og Fasadeforeningen tilbys medlemmene til meget fordelaktige betingelser

Fagbrev som 3.5-kandidat

Gjennom et samarbeid med Glassfagsenteret ved Kongsberg videregående skole tilbyr foreningen utdannelse for både lærlinger og for § 3.5 praksiskandidater.
Sistnevnte kategori tilbys bedrifter som har ansatte med lang bransjeerfaring som ønsker å ta fagbrev. § 3.5 kurs sette opp etter behov.

Fagprøven i glassfaget avvikles etter læreplanen i kunnskapsløftet. Denne læreplanen er utgitt som forskrift til opplæringsloven, og forteller at glassfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Disse hovedområdene er:
• Produksjon
• Montering og service
• Bransjelære

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Jeg vil vite mer om kurs i glassfaget for praksiskandidater § 3-5

Glassfagsenteret

GF gjennomfører opplæring i Glassfaget i samarbeid med Kongsberg videregående skole (KOVS).

Ved skolesenteret utdannes læringer i glassfaget og oppnår fagbrev.

GF driver utstrakt rekrutteringsarbeid og bistår medlemsbedriftene i registrering som lærebedrift.

Mesterutdanningen

Glass og Fasadeforeningen er deltaker i blimester.com som administrerer mesterutdanningen i Glassfaget. Glass og Fasadeforeningen bistår medlemsbedriftene i det praktiske arbeidet i forbindelse med registrering og gjennomføring av mesterbrevutdanningen.
Les mer om mesterutdanningen her:
www.blimester.com
www.mesterbrev.no

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Kurssamarbeid med Virke

Glass og Fasadeforeningens medlemmer har tilgang til mange kurs til gunstige priser via vårt medlemskap i VIRKE. Kursene gjennomføres i de fleste tilfeller som seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.
Mer om disse kursene og VIRKES kurslalender finner du på VIRKEs hjemmesider.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

© Copyright - Glassportal / Member Media AS