GLASSARKITEKTUR 2017

Thon Hotel Oslofjord – 19. oktober 2017

Glasset har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Uten dette innovative materialet ville mulighetsbildet for arkitekter og prosjekterende vært betydelig redusert. «Glassarkitektur 2017» er et seminar som retter fokus mot aktuelle fagområder som skal fremme ny kunnskap tilpasset moderne energikrav og byggeskikk.

Foreløpig rammeprogram:

Kl. 08.30 – 09.30 Utstilling

Kl. 09.30 –             Offisiell åpning

Kl. 09.30 – 10.00 Dr. Line R. Karlsen: «Daglys, termisk komfort i TEK17»

Kl. 10.00 – 10.30 Olivier de Rooij: «Hvordan utnytte en ´plug and play fasade´?»

Kl. 10.30 – 10.45 Pause/utstilling

Kl. 10.45 – 11.00 AHO: Studentene som utfordrer etablissementet

Kl. 11.00 – 11.30 Ole H. Tverberg/ARTEC: «Derfor brukte vi elektrokrome glass på Alvøen skole»

Kl. 11.30 – 12.00 Stående lunsjbuffet og utstilling

Kl. 12.00 – 12.30 Julien Orrilard: «Slik prosjekterer du med elektrokrome glass»

Kl. 12.30 – 13.00 Tommie Wilhelmsen: «Drømmeboliger blir virkelighet»

Kl. 13.00 – 13.15 Pause/utstilling

Kl. 13.15 – 14.00 Stig Mikkelsen: «High performance fasade»

Kl. 14.00 – 14.30 Prisutdeling

Vi forbeholder oss retten til å endre programmet.

Glassarkitektur 2017

 • Arrangør:

  Glass og Fasadeforeningen og «Glass & Fasade»

 • Dato:

  19. Oktober

 • Tidspunkt:

  kl. 09.00 – 14.30

 • Sted:

  Thon Hotell Oslofjord Sandvika

 • Påmeldingsfrist:

  22. september

 • Bevertning:

  Stående lunsjbuffet

 • Pris:

  Arrangementet er gratis

Stig Mikkelsens «High-performance fasade»

Stig Mikkelsen, direktør og partner i Mikkelsen Arkitekter AS, står bak mange spennende arkitektoniske perler i København. Rambølls Head Office, Danmarks Radio, Danmarks Nationalbanks kantine og ny glastrappe, Det Kongelige Bibliotek med flere.

På Glassarkitektur 2017 tar Mikkelsen oss med inn i «Damesalen» på «Institut for Idræt på Københavns Universitet». Det eksisterende bygget, oppført i 1923, har fått en ny etasje med en high-performance glassfasade på kun 78 millimeter, med høy isoleringsfaktor, god soldemping, optimalt lysinnfall, innebygde persienner og veksling mellom transparens, gjennomskinnelighet og lukkete partier.

– High-performance glass ga en stor fleksibilitet for design av bygget, samt fine energidata. Samtidig bruker bygget minimalt med plass, sier Stig Mikkelsen.

Tommies drømmeboliger

Sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen har rendyrket sin virksomhet og hans arkitektkontor tegner utelukkende privat hjem og fritidsboliger.

– Målet er at huset skal fungere morgen som kveld, uansett vær og årstider. Hvert hus er unikt, designet for situasjonen, stedet og menneskene som bor der, sa arkitekt Tommie Wilhelmsen til Glass & Fasade i 2015.

Glasset som endrer egenskaper i forhold til vær- og temperaturforhold

Bruk av elektrokrome glass, spesielt tilrettelagt for solskjerming, får større og større fotfeste ute i Europa.

Nå er de første bygg med denne teknologien her til lands åpnet.

Arkitektene i ARCTEC og Sage Glass tar deltakerne på «Glassarkitektur 2017» med på en teknologisk rundtur og får deretter presenteres det første offentlige byggeprosjektet som har tatt teknologien i bruk i fasaden.

«Dagslys, termisk komfort og TEK17»

Dagslys er avgjørende for god livskvalitet.

I veiledningen til TEK10 kan vi lese: Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. For å opprettholde aktiviteter innendørs i de mørke timene av døgnet, må vi ha kunstig belysning.

Men hva kan vi forvente i TEK 17? Line R. Karlsen, som har doktorgraden «Dagslys og termisk komfort», gir deg svaret.

«Plug and play fasader» – fremtidens metode.

Olivier de Rooij fra det uavhengige konsulentselskapet ACC Glassrådgivere kommer for å snakke om alle fordeler og muligheter man får om man velger å kle sitt bygg med en elementfasade i glass og aluminium.

Referanseprosjektene fra ACC er mange, men vi trekker spesielt frem at ACC har bistått med prosjektering av i dobbeltfasade i Karenslyst Allé 49-53 på Skøyen i Oslo.

Klarer unge fremadstormende arkitekter å utfordre «etablissementet»?

I samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo vil vi presentere et prosjekt hvor glass brukt på innovative måter og er et bærende element i studentens avgangsprosjekt. Presenteres av student/lærer.

Påmelding:

2 + 1 = ?

© Copyright - Glassportal / Member Media AS