• GF KS Online. Foto © Shutterstock.

GF KS Online

Glass og Fasadeforeningen har utviklet et eget kvalitetssikringssystem (KS).

GF KS Online, ditt nye digitale KS- og HMS-system, kan brukes på byggeplass via smarttelefon og nettbrett. Med GF KS Online får du tilgang til prosjektene, og kan enkelt føre avvik, lage endringsmeldinger, hente opp tegninger etc.

Kurs i GF KS Online

  • Ks online. Foto.
  • rutiner ks online

Rutiner

Systemet er bygget opp på RUTINER for kvalitetssikring og HMS, med tilhørende sjekklister og dokumenter som bedriften skal bruke i sitt daglige arbeid.

KS Online ivaretar rutiner for:

Tiltakshaver/kontrakter, søker, prosjektering, før/under oppstart på byggeplass, utførelse, møter avslutning av byggearbeider og overtakelse, uavhengig av kontroll.

Enkel tilpasning av prosjekt

Du har full tilgang til et malbibliotek for forskjellige arbeid som kan brukes i prosjektene. Det er også enkelt å lage egen mal for bedriften med de rutinene som brukes jevnlig i bedriften.

På hver rutine er det mulig å legge inn tilhørende dokumenter som tegninger, monteringsbeskrivelser og andre dokumenter man vil dele med byggeplassen.

Endringsmeldinger

Bedrifter kan oppleve store tap på grunn av at det ikke er registrert og sendt skriftlig varsel i tide, om de endringer kunden bestiller.

Med GF KS Online kan endringer registreres direkte på mobil/nettbrett på byggeplassen. Deretter er det enkelt å sende varsel om endringer via PC når man kommer på kontoret.

Avvikshåndtering

Ved avvik skriver man en rapport og hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres.

Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.

  • Foto av landingssiden til GF KS online

Priser GF KS Online

Hovedabonnement:

Medlem i GF

Etablering: kr. 2.600,-. Abonnement: kr. 490,- pr. mnd. *

Ikke-medlem

Etablering: kr. 2.600,-. Abonnement: kr. 620,- pr. mnd. *

*I ett abonnement inngår fullversjon for 1 bruker, inkludert app for 2 mobile enheter.

Flere abonnement (fullversjonsbrukere) i samme bedrift:

Medlem i GF

Abonnement bruker nr. 2: kr. 245,- pr. mnd.

Abonnement bruker nr. 3 og videre:  kr. 125,- pr. mnd.

Ikke-medlem

Abonnement bruker nr. 2: kr. 310,- pr. mnd.

Abonnement bruker nr. 3 og videre: kr. 155,- pr. mnd.

Ekstra appbrukere

5 stk. kr 250 pr. mnd.

10 stk. kr 400 pr. mnd.

15 stk. kr 570 pr. mnd.

20 stk. kr 720 pr. mnd.

Alle priser er eks. mva.