Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

FG-godkjente bedrifter

Trygghetsruter brukes for å sikre personer, verdier og gjenstander, mot skade, angrep eller uønskede hendelser. FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen har utarbeidet krav til selskaper som utfører montering, retningslinjer for montering av slike ruter og en merkeordning som dokumentere rutens egenskaper.

Merking av trygghetsruter, montering av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-godkjente produkter og av FG-godkjente bedrifter.

Montering av trygghetsruter og merkeordningen er nærmere beskrevet i veilederen «Retningslinjer for montering av trygghetsruter».

Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

Bedrifter med FG-godkjenning…

…har gjennomført Glass og Fasadeforeningens kurs «Krav til montering, dokumentasjon og merking av FG-godkjente trygghetsruter».

…skal fremlegge dokumentasjon på produktenes motstandsevne

Bedrifter som har FG-godkjenning:

Blikk Fasader AS
Martin Hansen
Vikaveien 25/27, 8622 Mo i Rana
Tlf: 900 10 255
martin@blikk.as

Elverhøy Aluminium og Glass AS
Tommy Taaje
Fetveien 2242, 1910 Enebakkneset
Tlf: 909 19 461
tat@eag.no

EW Glass & Plast AS
Stig Fornes Alstad
Transittgata 16, 7042 Trondheim
Tlf: 413 11 268
stig@ewglass.no

FasadeConsult Aluminium AS
Fredrik Liebak Rasmussen
Hagatjernveien 23, 3050 Mjøndalen
Tlf: 928 94 383
fredrik@fasadeconsult.no

FasadeConsult Aluminium AS
Jan Iver Krekling
Hagatjernveien 23, 3050 Mjøndalen
Tlf: 901 68 415
jan.iver@fasadeconsult.no

FasadeConsult Aluminium AS
Egil Furua
Hagatjernveien 23, 3050 Mjøndalen
Tlf: 905 97 138
egil.furua@fasadeconsult.no

GlassTeam AS
Jørgen Slydahl
Trykkeriveien 4, 1653 Sellebakk
Tlf: 952 96 360
jorgen.slydahl@glassteam.no

GlassTeam AS
Malin Johansen
Trykkeriveien 4, 1653 Sellebakk
Tlf: 482 61 036
malin.johansen@glassteam.no

GlassTeam AS
Maksymilian Obodzinski
Trykkeriveien 4, 1653 Sellebakk
Tlf: 952 68 127
maksymilian.obodzinski@glassteam.no

Hydro Building Systems
Linn Cecilie Gjelseng
Box 34, 2027 Kjeller
Tlf: 454 73 291
linn.cecilie.gjelseng@hydro.com

Kvam’s Glass AS
Øystein Kvam
Tomtegt. 4, 3183, Horten
Tlf: 901 56 755
oystein@kvamsglass.no

Modum Glassindustri AS
Henning Austad
Katfos Næringspark, 3360 Geithus
Tlf: 950 21 272
henning@modumglass.no

NorDan AS
Svein Jarle Haukland
Stasjonsveien 46, 4460 Moi
Tlf: 917 43 956
svein.jarle.haukland@nordan.no

O.M. Rakvåg AS
Petter Rakvåg
Jupitervegen 7, 6419 Molde
Tlf: 406 49 440
petter@rakvaag.no

Pilkington Norge AS
Svein Jørgensen
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Tlf: 986 36 145
svein.jorgensen@no.nsg.com

Pilkington Norge AS
Kristen Kåsin
Stanseveien 35, 0976 Oslo
Tlf: 404 48 363
kristen.kasin@no.nsg.com

Pilkington Norge AS
Ole Martin Røsten
Vindheiaveien 17, 2406 Elverum
Tlf: 907 17 628
olemartin.rosten@no.nsg.com

Riis Glass & Metall AS
Stein Erik Hoel Stabell
Jarleveien 8 A, 7041 Trondheim
Tlf: 944 29 458
rgm@riis.no

Riis Glass & Metall AS
Knut Kjerstad
Jarleveien 8 A, 7041 Trondheim
Tlf: 950 25 728
rgm@riis.no

Rubicon AS
Ali El Hajj
Orstadvegen 110, 4353 Klepp stasjon
Tlf: 982 93 012
ali@rubiconas.no

Saga Aluminium AS
Asbjørn Roe
Hinderveien 1, 3223 Sandefjord
Tlf: 928 84 974
asbjorn@sagaaluminium.no

S.G. Bøckmann AS
Trond Kolstad
Strømsveien 323 B, 1081 Oslo
Tlf: 952 68 176
trond.kolstad@saint-gobain.com

Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

Bestilling av merker med FG-godkjenning

Pris pr. merke

GF medlem: Gratis

Ikke-medlem: Kr./stk 250.- + mva

Rekvisisjonsskjema:

1 + 3 = ?

© Copyright - Glassportal / Member Media AS