Jardar Kilsti Nordeng styrker laget til Schüco

Jardar Kilsti Nordeng slutter som prosjektleder og daglig leder i ACC Glassrådgivere AS for å bli med på laget til Gøran Karlsen og Schüco Norge på Helsfyr i Oslo. 1. april starter han som prosjektrådgiver og han skal følge byggeprosjekter gjennom alle ledd for å skape kvalitetsbygg for fremtiden.

Jardar har jobbet i mange år i glass- og fasadebransjen og samlet verdifull erfaring. I de siste tre årene har han jobbet som daglig leder hos ACC Glassrådgivere AS.
– Jardar er dermed en viktig i brikke i Schücos ønske om å være et «kunnskapshus» med spisskompetanse på glass- og fasadefaget. Han sitter inne med en unik fagkompetanse, samtidig som han kjenner våre og relaterte produkter bedre enn de fleste. Han har samtidig forståelse for glassfaget, som gir en større bredde når man skal ut å støtte arkitektene i sine valg. Dette effektiviserer arbeidet med å finne de riktige produktene og løsningene, sier daglig leder Gøran Karlsen i en pressemelding.
Forståelsen for verdikjeden og for de ulike aktørene som er involvert i en byggeprosess er avgjørende for denne stillingen.
– Jardar har i tillegg god kjennskap til våre produsenters hverdag, noe som vil styrke samarbeidet rundt prosjekter i planleggingsfasen, legger Karlsen til.
Selv er Jardar klar til å tiltre sin stilling hos Schüco.
– Jeg gleder meg veldig til å få jobbe sammen med kompetente kollegaer i et så velrenommert firma.

Hvilket bygg er landets beste?

Statens pris for byggkvalitet etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for den nye prisen. Prisen deles ut i midten av oktober 2018. Nå kan du melde på din kandidat.

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byggene som foreslås til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet.

– Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris. For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting.

Fagjuryen ledes av Erling Lae
Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.
Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018 – 2021 består av følgende medlemmer:
Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen
Medlem Mai Ahn Thi Lê, avdelingsdirektør, Oslo
Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo

Påmelding til prisen
Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 21. april 2018. Alle, også privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora.

Meld på din kandidat
Mer informasjon om prisen finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet
Følg prisen på Facebook

– Attraktivt kurstilbud for fasademontører

For temmelig nøyaktig ett år siden lanserte Schüco sin nye «Fasadeskole», et opplæringsprogram rettet mot hele verdikjeden. En viktig del i kjeden er montasjen og nå har 70 montører i fire byer vært på skolebenken. Neste uke åpnes klasserommet i Ålesund.

«Fasadeskolen» har hatt en hektisk start på det nye året. Med montørkurs i både Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo i februar og mars har teknisk avdeling lært opp og blitt lært opp av nærmere 70 montører fra fire fylker i Norge. I Rogaland fikk de polsk talende eget montørkurs på morsspråket.

– Interessen har vært stor, sier Ellen Tidemann, salgsansvarlig i Schüco, i en pressemelding til glassportal.no

Hun mener at en vesentlig grunn for interessen er sulten på kunnskap og et ønske om å redusere reklamasjoner og feil på byggeplass.

Dette kan Jannicken Kristoffersen fra Schüco Partner R. Daaland i Trondheim bekrefte. Selskapet hadde 15 montører, prosjektledere og kalkulatører på montørkurs i Trondheim. Hun er klar på at dette gir bedriften fordeler.

– Vi ønsker at våre montører skal oppdatere seg og få den samme kunnskap, samt at de har muligheten til å stille relevante spørsmål om praktiske løsninger. Å få ekstern hjelp fra Schüco gjør det mer attraktivt. For erfarne montører er det en del repetisjon, men de hevder det var oppfriskende. De nye montørene får mye god og konsentrert opplæring. Det var attraktivt å kunne tilby samtlige utemontører dette kurset. Det er trolig verdt hver time benyttet. Vi avsluttet med felles lunsj og fikk dermed en sosial avslutning med meningsutvekslinger, sier hun.

Det finnes nemlig ellers få eller ingen andre organiserte opplæringstilbud for montører.
Fasadeskolens rundreise fortsetter til Møre og Romsdal i neste uke, hvor montørene fra Straumsheim Glass og Fasade AS skal få opplæring i byggfysikk og montasje.

Vil at flere skal få fagbrev som praksiskandidater

Glass og Fasadeforeningen feirer i år 100 år. Første setning i foreningens jubileumsberetning lyder; Trondhjem Glassmesterlaug stiftet i 1681. En av Norges desidert eldste bransjeorganisasjoner lever fortsatt. – Men vi trenger å fornye driften og motivere medarbeiderne til å etterutdanne seg, sier et samlet laug.

Når Trondheim Glassmesterlaug samles til faglig lag inviteres alle medarbeiderne i medlemsbedriftene. Denne gang var 45 deltakere på plass på fagmøte hos Riis Glass og Metall AS. Vertselskapet, Riis Montasje AS, Riis Dør og Vindu AS, Riis Bilglass AS, Daaland Glass og Fasade, Svanholm Glass, Glassmaker´n, Glassmester Kaare Larsen & Co, Ramlo Glass AS og EW Glass & Plast utgjør i dag medlemsmassen.
Styret består av Robert Revdal (Oldermann), Robert Nøsen og Ingulf Stensås.
Naturlig nok er medlemmer og styret opptatt av fagutdanning og kompetansebygging på alle nivåer. Lauget er opptatt av både rekruttering av flere lærlinger i glassfaget, få flere såkalte praksiskandidater til faget og sikre glassfaglig fordypning på høgskolenivå. Viktigste sak er imidlertid fornyelse.
– Vi trenger en fornyelse og et generasjonsskifte. Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en handlingsplan som konkret handler om å skape mer aktivitet og engasjement. Fagmøtet hos Riis Glass og Metall AS er en konsekvens av vedtaket og forhåpentligvis starten på en fornyingsprosess, sier sekretær og styremedlem Ingulf Stensås.
– Er det vanlig å invitere medarbeiderne i bedriften?
– Uvanlig er det ikke. For oss er det i alle fall en bevisst strategi. Mange av bedriftenes medarbeidere utfører krevende jobber, men kan mangle kunnskap i deler av fagets bredde. Vi mener at alle som arbeider med glass må være svært godt kjent med materialenes egenskaper og produktenes muligheter, samt regelverket.
– Deltakerantallet denne gang bekrefter at vi gjør noe riktig og at medarbeiderne er interessert i å lære mer om faget vårt, sier Stensås.

Fagbrev som praksiskandidat
Alle med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Stadig flere bedrifter og deres medarbeidere benytter seg av ordningen. Bedriftene i Trondheim Glassmesterlaug har ambisjoner, på vegne av sine ansatte, om at flere sikrer seg fagbrev gjennom denne ordningen.
Temaet ble aktualisert ved Per Henning Graffs deltakelse på fagmøtet hos Riis Glass og Metall. Graff er prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen. Ett av ansvarsområdene er foreningens «Kurs i glassfaget for praksiskandidater». Kurset arrangeres normalt i samarbeid med Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret.
– Vi lytter til våre medlemsbedrifter og om foreningen får en formell henvendelse om å bidra til et slikt kurs i Trondheim, så skal vi selvfølgelig vurder mulighetene. Lauget og foreningens motivasjon er likevel ikke tilstrekkelig. Kandidaters egen motivasjon er helt avgjørende. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde, og i tillegg skal det kunnes en del om regelverk og standarder. Man må kunne noe om alt og det er ikke mange av bedriftene som leverer i hele fagets bredde. I tillegg til å gjennomføre et krevende kurs, må den enkelte kandidat jobbe aktivt for å skaffe seg et bredt faglig grunnlag for å ta fagprøven. Dessuten må både bedriftsleder og kandidat forstå omfanget og de investeringene en slik utdanning krever. Enhver utdannelse er nemlig å betrakte som en investering for både bedriften og medarbeideren. Kompetente medarbeidere sørger for at kunden får de varer han eller hun skal ha, og gir de riktige råd i forhold til funksjoner og egenskaper i glasset og i forhold til regelverket, sier Graff.

LES OGSÅ: Vil revitalisere laugene

Fakta
Et laug er gjerne lokal sammenslutning av håndverkere og håndverksbedrifter, dannet med fokus på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser. Glassfaget har lange tradisjoner og historien starter med stiftelsen av Trondhjem Glassmesterlaug i 1681. Deretter ble Christiania Glassmester og forgyllergruppe, senere kalt Oslo Glassmesterlaug, stiftet i 1886. Bergen Glassmesterlaug ble stiftet i 1910 og Vestfold- og Telemark Glassmesterlaug ble stiftet 1970.
Kilder: Store Norske Leksikon og Glass og Fasadeforeningen.