Glassmesterlaug og #MEDBYGGERNE i kamp mot arbeidslivskriminalitet

For fem år siden startet håndverkere fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand den offisielle holdningskampanjen «#MEDBYGGERNE» mot svart arbeid i byggebransjen i Vestfold. Vestfold og Telemark Glassmesterlaug og de andre aktørene trapper nå opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå kommer Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på besøk for å høre mer om planene.

#MEDBYGGERNE springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, som er et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, Kommunenes Sentralforbund, Kommunesamarbeidet i Vestfold, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold. Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Trapper opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Aktørene bak #MEDBYGGERNE vil øke innsatsen. Nå lanseres en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter, skriver #MEDBYGGERNE i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Gjennom kampanjer rettet mot privatmarkedet, elever i videregående skoler og mot kommuner og fylkeskommuner som utbyggere, skal det mobiliseres enda sterkere mot kriminalitet i byggebransjen. Et tipssamarbeid inngår også i kampanjen. Det planlegges et A-krimbarometer som skal måle effekten av satsningen, basert på årlige målinger av holdninger og omfang av svart økonomi.

Bygger på bransjen

Samarbeidsprosjektet #MEDBYGGERNE, som har vært etablert i Vestfold siden 2013, er unikt fordi det bygger på samarbeid mellom 500 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, laug, håndverkerforeninger, næringsforeninger og byggevarehus, i tillegg til offentlig sektor, LO og NHO. Ingen andre fylker har etablert et tilsvarende prosjekt. Prosjektet utvides nå til å omfatte Telemark, og kan bli en nasjonal modell.

Deltakerne fra Vestfold og Telemark Glassmesterlaug i #MEDBYGGERNE som har vært med så langt er Kvams Glass Horten, Kvams Glass Sandefjord og CC-Glass Tønsberg, Glassmester Børresen, Glassmester Dysthe, Svelvik Kunstglass, Kværnstuen Glasservice, Centrum Glass, Revetal Glasservice AS og Tønsberg Glassliperi.

3-4 milliarder i Vestfold

Skatteetaten har gjort anslag som viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet kan være på 3-4 milliarder kroner, bare i Vestfold. Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #MEDBYGGERNE ble etablert. Bedrifter opplevde redusert lønnsomhet fordi useriøse aktører hadde tatt deler av markedet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøker Tønsberg for å møte deltakerne i det regionale prosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold og Telemark. Møtet finner sted tirsdag 26.juni kl. 9.00-11.30 i Auditoriet i Statens Park, Tønsberg.

Hvis du ser noe som virker som useriøst – send inn tips til #MEDBYGGERNES kontaktpersoner. Tips som kommer inn blir anonymisert og deretter videresendt til skatt/arbeidstilsyn/politi.

Thormod Hansen
Mobil: 959 45 842
thormod.hansen@eba-tvb.no

Rolf-Geir Hillestad  
Mobil: 959 02 291
rolfgeir@ff7.no

Glassklart restauranthus i Bergen

Et restauranthus i Bergen har fått et unikt tilbygg ut mot byen. Glassbruken skaper transparens og åpenhet – og gjennom det en glidende overgang mellom det ytre byrommet og restaurantene på innsiden. Det unike er likevel ikke bruken av glass i seg selv, men selve konstruksjonen.

En bærende glasskonstruksjon representerer noe nytt i Norge. Denne type konstruksjoner er kjent fra monumentale bygg særlig i utlandet, men for første gang er det blitt brukt i et mindre bygg i Norge.
Tilbygget som er oppført for restauranthuset i Vestre Torggate i Bergen, er nesten utelukkende bygget med glass som materiale. Det gir gjestene en følelse av å sitte på gaten, men samtidig fullstendig beskyttet mot vær og vind.

Som en forhage
Restaurantbygget i glass ligger langs en av de flotteste aksene i Bergen, i en gate som strekker seg fra Torgallmenningen, byens storstue, og opp til Johanneskirken som kneiser på Nygårdshøyden.
Både Johanneskirken og bygårdene nedenfor, der også restauranthuset holder til, er oppført i samme tidsperiode, rundt 1890. Som en del av datidens byplanlegging, ble det anlagt forhager mellom gaten og bygårdene. Restauranthusets tilbygg i glass ligger nettopp der forhagene lå før og viderefører ideen fra den gang om åpne rom og et islett av grøntarealer.
Glassbygget er på mange måter blitt som det en i eldre tider kalte for en vinterhage. Men konstruksjonen helt i glass gir bygget et futuristisk formspråk. Det er formet som to paviljonger, med karnapper, innhukk og brutte glassflater.
– Dette med forhager er noe spesielt i Bergen-bysammenheng, og reguleringsmessig måtte vi forholde oss til det, forklarer Nils Johan Mannsåker, sivilarkitekt og daglig leder i Fortunen arkitektur.
– Vi kunne ikke bygge et permanent bygg. Istedenfor ønsket vi å lage noe transparent og lett, som ikke er et bygg som sådan, men mer som en hage. Vi ønsket at det skulle være et klart tilskudd mot gaten, med blant annet sitteplasser og mye grønt.

Bærende glass
Mannsåker innrømmer at det var mye frem og tilbake med kommunen før prosjektet ble godkjent. Men, som han sier; det er ofte gjennom motstand at det smarte blir født. Det endelige designet er nå godkjent for hele kvartalet. Foreløpig er det den nordlige bygården som har fått oppført glasstilbygget. Der deler restaurantene Sumo, Starbucks og Salsa den nye «hagen».
– Vi undersøkte ulike konstruksjons- og materialsammensetninger før vi kom på sporet av det rene glassbygget der glasset i seg selv bærer hele konstruksjonen.
Hovedtanken bak designet er at dette skal ha en funksjon som vil være åpen langt ut på kvelden. Mannsåker poengterer at åpenhet er med til å symbolisere trygghet på gatenivå. Åpenheten signaliserer at byggene ikke stenger.
– Det var et sterkt ønske fra byggherren om å bygge noe unikt, blant annet ut fra et ønske om å øke byggets attraktivitet.
I utformingen av tilbygget har arkitekten villet lage et uttrykk som ikke blander seg med den eksisterende arkitekturen fra 1890-tallet. Istedenfor har målet nettopp vært å skape en separat forhage som har et aktivt forhold til gaten. Løsningen skulle fremme positivt liv og den før nevnte trygghetsfølelsen.

Null toleranseavvik
– Selv om utgangspunktet var at glasset skulle bære hele konstruksjonen, måtte det gjøres noen justeringer. Takkonstruksjonen ble for tung til at glasset kunne ta hele vekten, forteller fasadeentreprenør Harald Goksøyr i Fasader og Glass AS.
Dette ble løst ved å avstive konstruksjonen med 70×70 søyler i rustfritt stål som hovedbjelkene er hengt opp i. Til dette er det benyttet tre punktfester. Uten stålsøylene ville det ha vært nødvendig med ni punktfester.   
– Byggherren var i utgangspunktet skeptisk til stålsøylene, men i det ferdige bygget er de ikke synlige.
Hver paviljong har glass som bærende element. Det som også er spesielt med det nye tilbygget i Vestre Torggate er dimensjonene på glassbjelkene som er nærmere 5 meter lange og 30 centimeter høye. Taket består av til sammen tre glass som hver især veier 500 kg. I tillegg er det dimensjonert for 250 kg snølast. Bare sideglassene i karnappene har mekaniske fester. Alle annet glass er limt.
– Det er glasset som holder huset sammen, understreker Harald Goksøyr.
Hele glasskonstruksjonen er satt sammen av enten 8, 10 eller 12 millimeter herdede glass, som er laminert sammen. Tykkelsen varierer til de ulike bruksområdene. Det er brukt stiv lamineringsfolie av typen SentryGlas til laminering av glassene. Dette sikrer at glassene får bærende egenskaper og holdes på plass i konstruksjonen, selv om et glasslag granulerer.  Glassene er produsert og levert av Modum Glassindustri AS.
– Dette prosjektet har vært lærerikt og til tider spennende. Store og tunge formater, trippel laminater i kombinasjon med null toleranse til avvik, har i sum gjort prosessen kompleks og utfordrende. Vi har presset maskinkapasiteter til yttergrensen, og har blant annet måttet utvikle en egen lamineringsteknikk, basert på kombinert trykk og vakuum for å få dette i havn, sier daglig leder Henning Austad ved Modum Glassindustri AS

Lim
Thim Pettersson, leder for forretningsutvikling i Sika Europa med Norden og Baltikum som ansvarsområde, understreker at dette prosjektet er ganske avansert med bærende bjelker av glass, takglass, fasadeglass, karnapper og skyveglass.
Sika har levert lim til glassene. Det er benyttet Sikasil SG 500, som er en 2-komponent silikonbasert lim. Dette limet er laget med stivere og sterkere silikon og er beregnet for bærende fuger.
– De grunnleggende beregningene som kreves for å lime sammen en fasade, bygger på vindbelastningen på stedet, samt størrelsen på glasset. Når det ikke finnes noe mekanisk støtte under glasset for å bære egenvekten, må også glasstykkelsen oppgis slik at fugen kan dimensjoneres som en funksjon av egenvekten, forteller Pettersson.

Et monument for bransjen
I inngangen til paviljongene er det benyttet Dorma Magneo skyvedørsautomatikk der glassdørene glir på en magnetskinne. Videre er det satt inn Dorma BSW foldervinduer i karnappene, i tillegg til en Dorma HSW glassåpning i midten mellom de to paviljongene.
Alle glassene har UV-verdi 5,0 eller 5,7 som vanlig enkeltglass, og det er ikke lagt inn solskjerming. Det er plassert aircondition i lysboksene i karnappene.
– Dette prosjektet har jeg gledet meg til siden jeg først hørte om det, og jeg synes resultatet er blitt veldig bra. Jeg har vært i bransjen i over 40 år og stolt av å kunne levere det ypperste av glassmesterarbeid, sier Harald Goksøyr i Fasader og Glass AS.
Han peker på at det har vært litt av et puslespill med 54 biter av glass utenom dørene. Det er til sammen blitt 222 kvadratmeter glass til en samlet vekt på 13 tonn. Goksøyr retter også en takk til sine leverandører for løsningsorientert holdning i et komplekst prosjekt. Videre understreker han viktigheten av å ha gode norske produsenter i slike oppdrag.
– Modum Glassindustri sin meget profesjonelle deltakelse ga en trygghet for oss som utførende entreprenør, avslutter Goksøyr.

Fakta
Prosjekt:
Restaurantbygg i glass
Byggeår/ferdigstillelse: 2017/2018
Adresse: Vestre Torggate 3, Bergen
Type bygg: Selvbærende glassbygg
Byggherre: Simonnæs Holding AS
Arkitekt: Fortunen arkitektur AS v/ Nils Johan Mannsåker
RIB: Larsen og Solheim
Rådgiver glass: Modum Glassindustri, ACC v/ Jardar Nordeng og Prasanth Parameswaran
Rådgiver lim: Sika Norge AS v/Øyvind Gismervik
Hovedentreprenør: Obas Vest AS
Glassleverandør: Modum Glassindustri
Glassmester: Fasader og Glass AS v/Harald Goksøyr
Stålarbeider: Stokke Stål AS og Jensen Metallindustri AS
Grunn og betong: Brdr. Ulveseth AS

Denne artikkelen er skrevet av Otto von Münchow og er tidligere publisert i Glass og Fasadeforeningens tidsskrift, Glass & Fasade 0218.

Energieffektive utenpåliggende sprosser

Energiglassvinduer med utenpåliggende sprosser fra varmkantsprodusenten SWISSPACER kombinerer tradisjonell sjarm med høy energieffektivitet. SWISSPACER utvider nå utvalget i takt med den økende etterspørselen i markedet. Utenpåliggende sprosser er nå tilgjengelige i 13 størrelser i stedet for 9. I tillegg kommer et nytt sprossekryss med integrert klaprebeskyttelse.

Utenpåliggende sprosser fra SWISSPACER er laget av samme høyisolerende plast som SWISSPACER sine avstandsstykker. Plasten minimaliserer kuldebroer i energiglasset. Termisk isolerende vinduer med SWISSPACER utenpåliggende sprosser oppnår på den måten en fremragende energieffektivitet. Ikke bare hjelper det sluttkundene å spare energi og oppvarmingskostnader. Det øker også komforten, ettersom temperaturen på innsiden av vinduet holder seg behagelig selv om det er vinter ute, skriver SWISSPACER i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

UW-verdien påvirkes bare i mindre grad av SWISSPACER utenpåliggende sprosser. Produsenter av energiglass og vinduer kan bruke det enkle, intuitive online-verktøyet SWISSPACER CALUWIN (www.caluwin.com) for tydelig å vise kundene fordelene ved de termisk optimaliserte plastsprossene. Dette verktøyet bruker de nøyaktige Psi-verdiene for sprossene. Dermed er det ikke behov for det vanlige påslaget på UW-verdien på opp til 0,3 W/(m2/k) som skal brukes ifølge EN 14351-1.

I tillegg til de tidligere ni dimensjonene på 8/10/12 x 20/24/30 mm finnes nå også de nye størrelsene 12 x 18 mm, 16 x 18 mm, 14 x 24 mm og 14 x 30 mm. De er utstyrt med en klaprebeskyttelse ferdig integrert i sprossekryssene. Alle dimensjonene kan leveres i de seks standardfargene fra SWISSPACER-fargepaletten. Utenpåliggende sprosser fra SWISSPACER er enkle å tilpasse vinduer i alle størrelser. Sammen med de perfekt tilpassede endepluggene gir de et høykvalitets, eksklusivt utseende. De er en avansert løsning for markedets voksende etterspørsel etter tradisjonelle sprossevinduer.

Autorisert oppgradering

Glass og Fasadeforeningen utdanner og autoriserer glass- og fasaderådgivere. De autoriserte rådgiverne må gjennom et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. 17 rådgivere har nå vært inne til faglig oppdatering blant i TEK17, «Fysikk i fasaden», solskjermingssystemer og bransjemuligheter innenfor fornybar energi.

Glass og Fasadeforeningen har til sammen utdannet over 170 autoriserte glassrådgivere og 52 autoriserte fasaderådgivere i bransjen. Foreningens første autoriserte glassrådgivere ble utdannet så tidlig som i 1996. I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere.

– I et konkurranseutsatt marked er kunnskap et viktig fortrinn. For å holde bransjen oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn for å få en oppgradering. Kurset går over to dager, og vi gir både en faglig oppfriskning og en oppdatering i forhold til nye byggtekniske krav og forventninger i bransjen. Denne gang hadde vi blant annet fokus på innovative og miljøvennlige produktnyheter og returordninger for farlig byggavfall ved rehabilitering. Men selvsagt hadde vi også Sentral godkjenning, fornybar energi, solskjerming og bransjerelatert juss på programmet, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Faglig best i klassen

Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner på vegne av egen bransje. Kunnskap og kompetanse står sentralt i arbeidet på alle nivåer.

– I tråd med økt bruk av glass og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder. Derfor har vi, gjennom vårt kurs og utdanningssenter, et tydelig fokus på å øke kvaliteten i alle ledd i bransjen. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er derfor en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger. Som bransjeorganisasjon er det derfor både hyggelig og viktig å oppleve kursdeltakernes faglige engasjement og entusiasme underveis i kurset, sier Graff.

Vel gjennomført

Eivind Mikkelsen er autorisert glassrådgiver og prosjektleder ved fasadeentreprenøren Hubro Hansens kontor i Bergen. Han sier seg godt fornøyd med kurset.

– Dette oppgraderingskurset var veldig bra. Foredragene holdt et godt faglig nivå og dekket et bredt spekter av områder vi jobber med til daglig. Samtidig møter vi bransjekollegaer som vi diskuterer temaer og problemstillinger med. Kunnskapen vi får som autorisert rådgiver og oppgraderingskurs gjør oss i stand til å veilede både byggherrer og arkitekter på en god måte, sier han.

I tillegg til Mikkelsen hadde Glass og Fasadeforeningen 17 kursdeltakere som sikret seg fem nye år med tittel «autorisert rådgiver»: Frode Dahl (Noractor AS i Sørumsand), Eivind Mikkelsen (Hubro Hansen AS i Bergen), Andreas Nylund (Holvik Glas i Førde), Thomas Aasen (Schüco International KG i Oslo), Per Arne Olsen (Hønefoss Glass-Service AS), Anders Nedre-Flo (Hunter Douglas Norge AS i Gjøvik), Anne-Bjørg Åbø Wiersen (Glassolutions Norway AS i Sauda), Ruth Tungland (Glassolutions Norway AS i Sauda), Fredrik Larsson (Glassolutions Norway AS i Sauda), Lars Erling Akre (Natre Vinduer AS i Gjøvik), Andreas Appelbom (Glassmester A. Appelbom AS i Tromsø), Stine K. Bakheim (Riis Glass & Metall AS i Trondheim), Lasse Nilsen (GlassTeam AS i Fredrikstad), Dag Kvamme (Glassmester Dag A. Kvamme i Almenningen), Christof Muth (HubroHansen AS i Sola), Bjørn Furulund (Glassmester Knut Furulund AS i Oslo) og Øystein Kvam (Kvam’s Glass AS i Vestfold).

Starter merkevarekampanje med Joachim Löw

Schüco lanserer en internasjonal merkevarekampanje med Joachim Löw som frontfigur. Med sikte på å styrke merkevaren og utvide kjennskapet til produktene, starter en multimediakampanje nå i juni. Samarbeidet med Joachim Löw er planlagt å vare til slutten av 2020.

– Joachim Löw motiverer sitt mannskap og seg selv til topp prestasjoner. Han er alltid profesjonell og fokusert. Han tar ansvar, står for troverdighet og kontinuitet. Dette er verdier som passer godt med Schüco og som mange mennesker verden over verdsetter. Jeg gleder meg til et godt samarbeid», sier CEO i Schüco Andreas Engelhardt i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Under sitt besøk i Bielefeld beskrev Joachim Löw Schüco som et teknisk innovativt, moderne selskap med klare verdier og et godt rotfeste. Han er spesielt begeistret for de mange komfortløsningene som forenkler livet og det å bo. I denne forbindelse ser han frem til et godt samarbeid og tre spennende år.

Det engelske uttrykket «cocooning» representerer trenden med å tilbringe mer tid hjemme. Det blir stadig viktigere å kunne trekke seg tilbake til et skjermet privatliv. Basert på dette forteller Schüco med sin nye kampanje underholdende historier, som viser en annen side av Joachim Löw.

Hensikten med kampanjen er å presentere fordelene Schüco produktene tilbyr for privatsfæren i hjemmet– som komfort, sikkerhet, design og energieffektivitet – på en humoristisk og morsom måte.

Trendy balkonginnglassing

Det er tatt i bruk spennende glassløsninger i Bergen og omegns Boligbyggelags nyeste leilighetsprosjekt Portalen som ligger på kaikanten i Damsgårdssundet.

Et av særpregene i Portalen er glassfasaden som er bygget opp av store skyvefelter. Arkitekten ønsket en glassfasade som kunne åpnes og lukkes, og løsningen ble glassdører som strekker seg fra gulv til tak med et rekkverk på innsiden, skriver Accord Glassbygg i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Det var en utfordring å finne løsninger som ivaretok både arkitektens visjoner og entreprenørens ønske om å finne bestandige og vedlikeholdsvennlige produkter som kunne bygges og produseres.

Løsningen fant man på Askøy utenfor Bergen. Accord Glassbygg prosjekterte og leverte produktene i samarbeid med Veranda, som har produksjon i samme bygg.

Innglassingene er i sin helhet produsert av Veranda. Glasset er levert av Vikeså Glass. Skyvedørene som er benyttet er av type Veranda Basic, og utført i pulverlakkert aluminium med 6mm herdet glass. Innglassingene er montert på utsiden av dekkeforkant innfestet i kantbjelke med integrert drenering som skaper et helhetlig inntrykk.

Nedløp er skjult i skilleveggene mellom balkongene, og tilkoplet avløpssystemet fra taket. Pynterammer utført i 20x100mm aluminiumsrør er montert på utsiden av skyvedørene og skaper et dekorativt mønster. På innsiden av skyvedørene er det montert spilerekkverk type LINEA RIB som også er produsert av Veranda.

Spektakulær speilhimling

Portalen har fått navn etter tunellen som går gjennom bygget, og som er inspirert av Vieux Port Pavilion i Marseille. Dette er en åpen baldakin med tak av svært reflekterende rustfritt stål som speiler omgivelsene. Accord Glassbygg har levert tunelltaket i Portalen, som er en speilhimling bestående av 6mm speilplater utført i polycarbonat, og punktfestet på bakenforliggende trelekter.

Himlingen reflekterer omgivelsene, gir et åpent inntrykk ut mot sjøen. Den skaper et overbygget utendørsareale som bl.a. rommer en 11 meter høy klatrevegg.

Ny daglig leder A.S Rubicon

Lars Mellerud er ansatt som daglig leder i fasadeentreprenøren A.S Rubicon i Rogaland. Han kommer fra rollen som Product Line Manager for Swire Oilfield Services AS. Mellerud har bred erfaring fra produksjon og markedsføring i både landbasert industri, elektro, bygg og anlegg, og ikke minst olje- og gassbransjen.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å få muligheten til å ta over stafettpinnen etter Geir Bærheim. Han har sammen med de andre eierne gjort en fantastisk jobb med å bygge opp A.S Rubicon til å bli en av de ledende aktørene innen glass og fasade på Vestlandet, sier Lars Mellerud.
– Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å styrke bedriftens posisjon i markedet ytterligere. Med våre svært dyktige medarbeidere og med støtte fra eierne, har vi det aller beste utgangspunkt for å bygge videre på vårt solide fundament, legger han til.
Lars Mellerud er utdannet siv. Ing. fra NTH innen maskinteknikk med fokus på markedsføring og interne styringssystemer.
– Selv om overgangen fra olje- og gassindustrien til glass- og fasadebransjen er vesentlig, har jeg stor tro på at mine erfaringer og lærdom kan være nyttig også i landbaserte byggeprosjekter.
– Jeg gleder meg til å sette meg inn i en ny og spennende bransje hvor det er stort fokus på miljøriktige løsninger. Her tror jeg energieffektive fasadeløsninger i glass og aluminium, med ny smart teknologi, virkelig kan bidra til mer energieffektive bygg, sier Mellerud.
A.S Rubicon holder til ved Øksnevad Næringspark i Klepp Kommune. A.S Rubicon ble etablert i 1994, og sysselsetter i dag rundt 70 personer.
Mellerud tiltrer 1. august 2018.

– Reduserer energibruken til oppvarming med åtte prosent

Avstandsstykket (spacer) i et isolervindu er bare en liten komponent, men den har stor effekt på energibehovet i bygningen. Ny studie bekrefter at avstandsstykker av plast gjør energiglassvinduer mer energieffektive.

Avstandsstykker fås i metall eller plast. Tallene i en fersk studie utført av det uavhengige tyske Passivhaus-instituttet, bekrefter at avstandsstykker i plast gjør vinduer mer energieffektive. Varmkanten får ned energiforbruket, CO2-utslippene og oppvarmingskostnadene.
Resultatene for Frankfurt og Helsinki er representative for et varmtemperert og kaldt klima, slik vi har her til lands. Studien sammenligner avstandsstykker av aluminium, rustfritt stål og plast i vinduer på lavenergihus som oppfyller kravene i det tyske energidirektivet for nybygg, EnEV 2016. Resultatet viser at når det brukes høyeffektive avstandsstykker i plast istedenfor aluminium, er det mulig å spare inn 5,6 prosent oppvarmingsenergi i et varmtemperert klima og 4,8 prosent i et kaldt klima. Dette gjelder lavenergihus med tolags vinduer. Brukes trelags vinduer, er innsparingen på hhv. 8,6 og 7,1 prosent.

Det betyr lavere oppvarmingskostnader. På et 1,23 x 1,48 m stort standardvindu med en brukstid på 40 år er det mulig å spare inn 1249 NOK. Huseierne sparer penger selv om et vindu med varmkant koster noe mer, skriver SWISSPACER i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Har avstandsstykkene høye lineære varme-isolasjonskoeffisienter, forsvinner mye varme ut – til tross for toppmoderne rammeprofiler og isolerglass. Det er forskjell på avstandsstykker i plast også. Den høyeffektive varmkanten i studien har en verdi på 0,14 W/(mK). Rustfritt stål ligger på 0,6, mens avstandsstykker i aluminium er helt oppe i 160 W/(mK). Avstandsstykker i plast gir dessuten økt komfort. De forhindrer kondens langs glasskanten og reduserer faren for mugg, og temperaturen på innsiden av vinduet holder seg på et behagelig nivå.
Det er varmkantprodusenten SWISSPACER som har bestilt studien.

Ny WICONA-produsent i Rogaland

WICONA og Arca Glass og Fasade AS har nylig inngått en samarbeidsavtale hvor WICONA skal være deres systemleverandør av fasader, dører og vinduer i aluminium.

Arca Glass og Fasade AS er en nyoppstartet produsent og leverandør av fasader, dører og vinduer i aluminium, og tilbyr alt fra prosjektering til montering av WICONAs løsninger, lokalisert i Stavanger, skriver Hydro Building Systems i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Til sammen har de to gründerne mer enn 60 års erfaring innen glass- og aluminiumfaget.

– Både Arnold Kvalevåg og jeg har lang og god erfaring fra tidligere med WICONA som systemleverandør. Dermed ble valget av systemleverandør enkelt når vi nå har startet opp Arca Glass og Fasade AS, sier en av gründerne Cathrine L. Selland.

– Vi er veldige glade for at Cathrine L. Selland og Arnold Kvalevåg i Arca Glass og Fasade AS har valgt WICONA som systemleverandør. Det viser tillit, ikke bare til systemet Wicona, men også til distriktansvarlig selger, Frank Føleide. Vi er ytterst imponert over satsingen, og vi i WICONA ser frem til et godt og fremgangsrikt samarbeid», sier landssjef i Hydro Building Systems, Dag Ove Pettersen.

Hansen vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. – Vi ser frem til å presentere glass og aluminium som et foretrukkent materiale i fasader og interiør, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Statsbygg inviterer, i samarbeid med «Byggenæringens landsforening» og «Nasjonalt program for leverandørutvikling», til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.
Statsbygg skal informere om prosjektet ADAPT, utformet av Team Urbis, og prosessen for materialvalg. Leverandørindustrien på sin side er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes fortrinn og egenskaper.
– Bruk av glass og aluminium i byggverk dekker krav og forventninger i forhold til arkitektur, design og funksjonalitet i det nye regjeringskvartalet. Glass er dessuten det eneste byggematerialet som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. I dag er glass et materiale med utallige bruksområder, både i eksteriør og interiør.
– Glass finner sin plass både innvendig og utvendig i alle deler av et bygg. Lav U-verdi, gode solvarmedempende egenskaper, og ikke minst økt bruk av sikkerhetsglass, har gjort at vinduer gjerne går fra gulv til tak og i store bredder. I andre tilfeller blir glass ofte brukt som kledning eller dekorelement. I tillegg kan man bygge en glassfasade og produsere vinduer med mange ekstra funksjoner, som solskjerming og energiproduksjon.
Mulighetsbildet med bruk av glass og aluminium er stort og for oss handler det om å stadig minne byggherrer, arkitekter og entreprenører om dette, sier Bjørn Glenn Hansen.
I et miljøperspektiv viser foreningen til at glass og aluminium har en livsløpsstandard på 50 år. Glass er dessuten 100 prosent resirkulerbart og det leveres inn store mengder returglass til gjenvinning. Aluminium er også et 100 prosent resirkulerbart materiale. Ved annen gangs produksjon av aluminium benyttes omtrent 5 prosent av energien som krevdes ved første gangs produksjon.

Historisk miljø
– Nytt regjeringskvartal skal bygges i et historisk miljø hvor tilliggende eksisterende bygninger har høy material- og håndverksmessig kvalitet. På hvilken måte kan glass- og fasadebransjen bidra til at de nye byggene innfrir de samme kravene?
– Vi må helt tilbake til år 1684 for å finne Glassfaget og glasshåndverkets opprinnelse i Norge og allerede i 1739 startet produksjon av glass på norsk jord. Vår industri- og håndverkshistorie går altså langt tilbake. Gjennom de siste 280 årene har vi blitt en av de viktigste tradisjonsbærerne i nasjonal byggebransje. Våre medlemsbedrifter har bidratt med å investere i opplæring og videreutdanning slik at deres medarbeidere hele tiden skal være oppdaterte og besitte den beste kunnskapen og kompetansen innenfor sine fag- og arbeidsområder. Leveranser av alle typer glassløsninger og forskjellige typer av fasadeløsninger krever høy kompetanse både med tanke på prosjektering, produksjon og montering, forklarer direktøren i bransjeorganisasjonen.
– Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal. Hvorfor er glass og aluminium å foretrekke som byggematerialer i et fremtidig perspektiv?

LES OGSÅ: Holvik Glas AS skal montere Wicona-fasade med semitransparente solceller

– I tillegg til å være et attraktivt byggemateriale er glass en fantastisk teknologibærer. Krav om redusert energibruk i bygg snakker mange om. I det bildet må vi hele tiden huske å utnytte muligheten til å ta i bruk fornybar energi. Ingen materialer bærer moderne solcelleteknologi bedre enn glass. Våre medlemsbedrifter utmerker seg med deltakelse i flere prosjekter for tiden.
Elektrokromatiske glass har en annen innovativ teknologi som gjør oss i stand til å justere solfaktoren og lysgjennomgangen ved bruk av strøm med lav spenning. Dette gir oss en mulighet til å kontrollere lysgjennomgang og solfaktor. Samme teknologi kan benyttes til å justere innsyn i for eksempel møte- eller behandlingsrom. Coating eller belegg på glass representerer i seg selv mange spennende bruksområder. Antikondens- og selvrensende belegg kjenner mange til, men det siste glassprodusentene nå kan skryte av er at det finnes glass der lysgjennomgangen styres av utetemperaturen. Slike glass fra en innovativ bransje gjør mulighetsbildet vårt stadig større, sier Hansen.
Som legger til;
– En annen og sentral egenskap er glassets evne til å samspille med andre materialer. Vi er spesielt opptatt av aluminium, men bruk av både betong, stål og tre krever også tydelig bruk av glass. Naturlig parameter for valg her vil for eksempel være bærekraft. Jeg er trygg på at vår bransje vil være en betydelig faktor i fremtidens byggenæring. Både teknologisk og med hensyn til miljøet, avslutter Hansen.

LES OGSÅ: Lanserer rekkverk med solcellepaneler

Spørsmål til materialbransjene
Statsbygg har stilt spørsmålene og utfordret disse aktørene til å fremme «sine» materialer.
Aluminiumsindustrien: Dag Ove Pettersen/Göte Nordh, Hydro Building Systems
Bergindustrien: Olav Hellset, Norsk Bergindustri
Betongindustrien: John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen
Plasstøpt betong og tegl/mur: Vetle Houg, Bygg uten Grenser
Glass: Bjørn Glenn Hansen, Glass og Fasadeforeningen
Stål: Kjetil Myhre, Stålforbundet
Tre: Åge Holmestad, Treindustrien

Følgende skal besvares:
1. Hvilke fortrinn/egenskaper har materialet og til hvilken bruk er det spesielt godt egnet?
2. Hvilke styrker og svakheter er det i verdikjeden i bransjen; fra prosjektering og råvareleveranser til produksjon (standard / skreddersøm) og montasje?
a. Nytt regjeringskvartal skal bygges i et historisk miljø hvor tilliggende eksisterende bygninger har høy material- og håndverksmessig kvalitet. De samme krav vil bli stilt til det som skal bygges nytt. Hva gjør entreprenør- og leverandørindustrien for å sikre høy håndverksmessig kvalitet på utførelse og sammensetning av forskjellige materialer i fasader og interiør som skal benyttes?
3. Innovasjon og utvikling i bransjen ift prosjektets fremdriftsplan:
a. Igangværende initiativ og /eller Innspill til leverandørutvikling for å møte prosjektets behov til rett tid
b. Behovet for økt produktivitet i byggebransjen, ofte begrenset riggplass og behov for redusert byggetid og økt kvalitet peker i retning av nye produksjonsmetoder og økt industrialisering. Har leverandørindustrien noen offensive og utprøvde svar på denne utfordringen?
4. Hvordan kan bransjen samarbeide i forhold til løsningsutvikling? (Uten evt. bindinger til enkeltleverandører)
5. Hvilke standardiserte løsninger kan en se for seg benyttet i nytt regjeringskvartal?
6. Nybygg i nytt regjeringskvartal har som mål å bli BREEAM Excellent sertifisert. Hvordan er materialet i et miljø/bærekraftig perspektiv?
7. Nytt regjeringskvartal har høye krav til sikkerhet (kun evt ja/nei i innlegget med henvisning til dokumentasjon)
a. Kjenner dere til om det finnes data eller litteratur på hvordan materialet responderer på dynamiske laster?
b. Finnes det beregningsmodeller for hvordan man skal beregne respons, fra elastisk respons via plastisk respons, til brudd i materialet?
c. Finnes det materialdata for å benytte i numeriske simuleringer?
8. Hvorfor skal vi bruke mye <materialet> i nytt regjeringskvartal?

Seminaret foregår i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 på Majorstua i møterom Gustav Vigeland 28. mai.
Seminaret er åpent for alle.
Her kan du melde deg på.