StepLock Norway AS etableres i Norge

Produsent av elektrisk lås, Stendals El AB (StepLock), etablerer avdeling i Norge. Selskapet har navnet Steplock Norway AS. Selskapet vil ta hånd om distribusjon, salg, markedsføring og support av STEP-produkter overfor det norske markedet.

Selskapet StepLock (Stendals El AB) produserer elektriske sluttstykker og låsprodukter under varemerket STEP. På hovedkontoret i Västerås er hele produksjonskjeden, fra konstruksjon og montering til distribusjon og salg samlet under ett og samme tak. Nå er selskapet på plass i Per Sivles gate 6 i Drammen.

– Etter å ha forsynt det norske markedet med produkter i over 25 år er det være naturlig for oss og våre kunder at vi styrker vår tilstedeværelse. Med etableringen av StepLock Norway AS i Norge ser vi frem til å kunne yte enda bedre service overfor våre kunder. Teknisk støtte og tilstedeværelse skal gi våre produkter en teknisk- og kommersiell merverdi. Vi ser frem til å møte nye og eksisterende forbindelser og sørge for de beste løsningene innen elektromekanisk låsing, sier Anders Møller i StepLock Norway.

Glassløsninger er nå Premium Partner Dormakaba Glass

Asle Roaldsø og Arild Chr. Ellingsen i selskapet Glassløsninger AS lager spesialløsninger i glass med fokus på utforming og funksjonalitet. Nå er bedriften blitt Premium Partner Dormakaba Glass, og tilbyr Dormakaba sine glassløsninger i Norge. Med seg på laget har de fått Are Schultheiss Christoffersen.

Glassløsninger AS er nå foretrukken Premium Partner, og vil både selge og lagerføre en del av Dormakaba Glass’ produkter i Norge. Produktene til Dormakaba, tidligere kjent under merkevaren Dorma, er svært ettertraktede, både for kvalitet og funksjonalitet.

– For å yte kundene god service vil vi lagerføre mange av standardbeslagene til Dormakaba i Sandnes, men dette er ment som et nødlager for de som har en hastebestilling. Vi vil også kunne tilby konsulenthjelp og support, både for arkitekter og kunder, sier daglig leder Arild Chr. Ellingsen.

Arild Chr. Ellingsen har gode forutsetninger for å levere tilpassede løsninger med bruk av Dormakaba sine produkter. Han har 15 års fartstid som selger av disse produktene. Sammen med Glassmester Asle Roaldsø har Glassløsninger AS levert hundrevis av egenutviklede glassløsninger basert på Dormakaba beslag og norskprodusert glass. Bedriften har når et stort Dormakaba-lager og produserer både foldevegger og dørprofiler fra sine lokaler i Sandnes.

– Vi er blitt en komplett leverandør av både glass og beslag. Det er en styrke for både oss selv, Dormakaba sine forhandlere i Norge og ikke minst alle sluttbrukere. Dessuten vil vi bidra til å forsterke merkevaren og gjøre Dormakaba til et førstevalg i beskrivelsene i forbindelse med prosjektering av glassløsninger, sier Ellingsen.

Tilvekst

Arild Ellingsen og Asle Roaldsø har drevet Glassløsninger siden 2011. Selskapet har fire montører og virksomheten flyttet nylig fra Stavanger til Sandnes.

Staben er forsterket med glassmester Are Schultheiss Christoffersen, som har lang erfaring i bransjen. De tre siste årene har han vært ansatt i Dormakaba og tidligere jobbet han med rekkverksløsninger og G-fittings i PKS.

– Dette er en spennende utfordring. På mange måter sitter jeg i samme posisjon i Glassløsninger som jeg gjorde i Dormakaba. Det betyr at eksisterende kunder får den samme oppfølgingen. Erfaringene til Asle og Arild bidrar samtidig til at jeg har et solid team i ryggen. Glassløsninger vil være en betydelig aktør i årene som kommer, sier Christoffersen.

– Asle og jeg har en samarbeidsform som fungerer og våre kunder kjenner. Samtidig vet vi godt hva kundene våre ønsker. Dermed har vi et godt fundament for vårt firma. Are vil passe godt inn i vårt konsept. Han vil dekke Østlandsområdet fra sitt kontor i Drammen og skal i første omgang inn på deltid. Han vil være en god tilvekst både for oss og våre kunder, mener Arild Ellingsen.

– Foreningen styrker vår kompetanse

Glass og Fasadeforeningen får stadig flere medlemmer. Balkongentreprenøren AS er siste tilskudd til porteføljen. Selskapet tilbyr ulike balkong -og fasadesystemer. – Glass er en viktig del av selskapets kjerneområder. Et medlemskap i GF bidrar til å styrke vår kompetanse rundt alt som omhandler glass og aluminium, sier daglig leder Runar Soltveit.

Balkongentreprenøren AS leverer alle typer balkongløsninger, inkludert innglassede balkonger, vinduer og fasader. Selskapet har sterk vekst, og forventer en omsetning på over 140 millioner i 2018. 60 årsverker er fordelt på fem avdelingskontorer. Firmaet vil være representert ved administrerende direktør Runar Soltveit, salg- og markedsdirektør Nils-Atle Torsvik og avdelingsdirektør Østlandet Kåre Halle.

– Hvorfor har dere valgt å tegne medlemskap i GF?

– Våre prosjekter er ofte et resultat av lange og kompliserte prosesser. Dette krever inngående innsikt og kompetanse innen flere ulike fagområder. Vi valgte å bli med i foreningens fagmiljøet av tre årsaker.

– For det første ser vi at utviklingen innen glassbransjen er sterkere enn noensinne. Medlemskapet sørger for at vi er faglig oppdatert på den løpende utviklingen.  

– For det andre er GF også en arbeidsgiverorganisasjon som tilfører oss kompetanse knyttet til ulike myndighetskrav, arbeidsliv og tarifforhold innenfor vår bransje.  

 – For det tredje har medlemskapet også en salgsdimensjon. Balkongentreprenøren er opptatt av å inneha en sterk salgs-/ markedskompetanse. Vi opplever at GF gjennom sin organisasjon har mye å by på her. Eksempelvis når det gjelder teknisk kompetanse på glass.  Dessuten handler salg om tillit, noe et medlemskap i GF representerer. GF er jo på mange måter en kompetansebank. I tillegg er nettverket viktig. Når en møter mennesker i samme eller tilsvarende bransje er det mye å hente av ideer og erfaringsutvekslinger, , sier Runar Soltveit.    

– Glass og Fasadeforeningen består av over 200 medlemsbedrifter fra hele glassfagets bredde. Hva kan Balkongentreprenøren AS og dere medarbeidere tilføre bransjen og fagmiljøet?

– Vi håper jo at vi oppleves som et positivt tilskudd. Balkongbransjen er en nisje innen bygg og anleggsfaget, der glass er en vesentlig del av det totale produktet som vi leverer. Samtidig er vi en totalentreprenør som representerer flere fagområder innen området bygg- og anlegg. Vi mener at vår kompetanse på dette feltet kan bidra til å styrke bredden innenfor konseptet glass og fasade . Balkongentreprenøren besitter tverrfaglig kompetanse, noe vi mener gir synergieffekter– og som vi mener er positivt for bransjen, sier Soltveit.

– Dere har mange ansatte og har flere avdelingskontoret. Hvor av avdelingene lokalisert og hvordan er dere organisert?

– Vi har hovedkontor i Bergen, men er også lokalisert i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bodø. Som aktør liker vi å kalle oss «Glocal». Dette er en sammenslåing av ordene global og lokal. Vi skal kunne levere våre løsninger over hele landet, men vi skal samtidig være lokalt forankret. Kun på den måten sikrer vi at våre kunder får den beste håndtering, ikke minst i ettertid av et prosjekt.

Solid vekst

– Dere hadde en voldsom vekst fra 38 millioner i omsetning i 2016 til over 100 millioner i 2017. Dere forventer også å passere 140 millioner allerede inneværende år. Hvordan har dere klart dette?

– Balkongentreprenøren ble etablert i 2009 og i 2013 etablerte vi en fokusstrategi der vekstambisjoner var sentralt. Innsalget i vår bransje kommer som et resultat av lange prosesser, og med mange involverte parter. At vi har klart å nå de målene vi har satt oss er i så måte gledelig. Dette er et resultat av å tenke langsiktige og prioritere riktig. På en annen side har en slik omsetningsvekst også utfordringer. Mye blir enda mer komplekst. Vi skal levere et produkt med høy fagmessig utførelse, hvor fokuset på god kvalitet er ivaretatt i alle ledd. Generelt er mye av vårt virke knyttet opp mot prosjekteringsarbeid herunder statiske beregninger, brannprosjektering etc. Dette er krevende og tar tid. Derfor har vi parallelt med salgsprosessene hatt et sterkt fokus på utviklingen av entreprenøravdelingen. Blant annet gjennom å prioritere ansettelse av egne faste ansatte, har vi lykkes å beholde en stabil og god kompetanse i bedriften. I tillegg har bedriften satset mye på kompetanseheving av den enkelte medarbeider, noe som har hvert vært avgjørende for å håndtere den sterke veksten vi nå er inne i.

– Kort fortalt så tror jeg nøkkelen til suksess går gjennom å hele tiden sikre nødvendig kompetanse, evne til å forstå denne og vilje til å gjennomføre. Jeg er svært godt fornøyd med måten organisasjonen har absorbert denne omsetningsveksten. Vi står i dag sterkere rustet enn noensinne, sier Soltveit.

Nye glassprodukter fra Pilkington

Pilkington har lansert flere produktnyheter. Blant annet er det krombaserte speilet Pilkington Mirropane Chrome Plus og solbeskyttelsesglasset Pilkington Suncool Q 60/25 nå tilgjengelig.

Dagens high performance-glass, får stadig bedre egenskaper. Glassene har god lystransmisjon, lav total energitransmisjon, god selektivitet og lav U-verdi. I tillegg leveres de i mange utførelser og har gode kombinasjonsmuligheter for multifunksjoner.

En av de nyeste innovasjonene i solbeskyttelsesprodukter er Pilkington Suncool ™ Q 60/25.

Glasset er et nøytralt solbeskyttelsesglass med lav refleksjon, har høy fargestabilitet og en god selektivitet på 2,22 (LT / g).
Belegget gir maksimalt med dagslys (LT 60%), men minimal med solenergi (25%). Glasset har god fargegjenvinnelse fra alle vinkler og har svært lav refleksjon (9%). Dermed er glasset velegnet for bruk i fasader.

Velger man å bruke Pilkington Suncool ™ Q 60/25 i en trelagskonstruksjon, blir U-verdien bare 0,5 W / m²K.

Pilkington Mirropane Chrome Plus
Dette er et krombasert speil som er motstandsdyktig mot korrosjon og fuktighet. Speilet kan dessuten både herdes og lamineres. Glasset er et dobbelt speil er tilgjengelig i 4,6 og 8 mm tykkelse.

Pilkington Mirropane Chrome kan benyttes til ulike interiørformål som i dusjhjørner, i baderom, i svømmehaller, i treningsstudioer, i garderober og øvrige lokaler der det forekommer mye fuktighet og hvor man ønsker et speil som ikke ruster med tiden.

Produktet kan også benyttes i fasader eller i tekniske applikasjoner som kjøleskap og lys-systemer, opplyser Pilkington Floatglass AB.
Pilkington Mirropane Chrome familien inkluderer også Pilkington Mirropane Chrome Plus, som en mer opak versjon sammenlignet med originalen.
Denne speiltypen er ideelt å benytte hvor man ikke har behov for lysgjennomslipp.

Pilkington Super Spacia
Vakuumisolering gjør det mulig å lage tynne og isolerende to-lags vakuum-glass.

Pilkington Super Spacia er nå lansert. Isolerglasset består av to 4 mm glass, som legges sammen med 0,2 mm mellomrom. Kantene er forseglet og atmosfæren suges ut. Små metallsylindre i mellomrommet holder glassene i fra hverandre. Dette gir deg en U-verdi på 0,7 med en tykkelse på bare 8,2 mm.

Pilkington Sunplus Spandrel Decor

Bygningsintegrerte solceller (BIPV) er på stadig fremmarsj. Pilkington nyeste BIPV-bidrag er Pilkington Sunplus BIPV Spandrel Decor. Glassene har integrerte solcellepaneler, med krystallinsk silikonteknologi, laminert inn mellom glassene. Som et designelement til semitransparente solceller, tilbys keramisk print på utsiden av det ytterste glasslaget. Dermed skal det være rom å skape et godt design i for eksempel en fasade.

SageGlass Harmony i «Millenium»

SageGlass var blant de første leverandørene som tilbød elektrokrome glass med solskjerming. Nå er den tredje utgaven av produktet, med navnet Harmony, lansert. I det prestisjetunge bygget «Millenium» i Sveits skal det monteres nær 5.000 kvadratmeter med dynamisk dagslyskontroll.

Første generasjons elektrokrome glass fra SageGlass kan endre fargetone jevnt over en glassflate. Utgave to gir deg muligheten til å lage opptil tre fargetoner i en enkelt glassrute. Dermed kan man individuelt kontrollere tilgang til riktig mengde lys og blokkere solen etter behov. Foreløpig siste produkt i serien er SageGlass Harmony.

Glasset gir en presis solskjerming og god dagslyskontroll og en jevn visuell estetikk gjennom en naturlig, gradert og sømløs overflateovergang.

Produktet ble regnet som tilstrekkelig innovativt til å bli valgt som materiale i det arkitektoniske smykket «Millenium» i Sveits, som etter planen skal åpne i 2020.

Byggherren er fokusert på innovasjon, teknologi, kommunikasjon, perfeksjon, design, miljø og kultur. «Millennium» har en iøynefallende arkitektur og målsettingen med bygget er å skape den beste arbeidsplassen man skal kunne tenke seg.

– Harmony representerer så langt den beste glassteknologiske løsningen i vår portefølje. produktet representerer en nesten perfekt balanse mellom ytelse og estetiske mål. Krav som dagens og fremtidens glassløsninger må levere, sier SageGlass konsernsjef Alan McLenaghan.
Full produksjon av SageGlass Harmony begynner tidlig i tredje kvartal 2019.

TrioVing er blitt ASSA ABLOY Opening Solutions Norway

Vår medlemsbedrift TrioVing meldte i april 2017 at virksomheten skulle få nytt navn. ASSA ABLOY Norway skulle bli tatt i bruk fra høsten 2018. Selskapet er i rute, men navnet har fått et tillegg og blitt til ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS.

– Dette oppfattes kanskje som et langt og omfattende navn. Men, det nye navnet inneholder to viktige elementer; merkevaren ASSA ABLOY og forretningsbeskrivelsen Opening Solutions. Dette forteller på en god måte hvem vi er og hva vi tilbyr markedet, sier administrerende direktør Pål Mathisen i en pressemelding til glassportal.no.

TrioVing har vært en del av ASSA ABLOY-gruppen i mer enn 20 år og har hatt ASSA ABLOY som en del av logonavnet i mer enn 10 år. Å gå hele veien og skifte til et ASSA ABLOY-navn er ikke mer enn en naturlig del av denne utviklingen. Navneskiftet skjer ikke bare i Norge og ikke bare innenfor nøkler, låser og adgangssystemer. Denne endringen skal etter hvert finne sted i hele ASSA ABLOY-konsernet. For noen år siden endret VingCard navn til ASSA ABLOY Hospitality og Besam byttet til ASSA ABLOY Entrance Systems. Her er det en rød tråd i det alle selskapene i familien skal ha familienavnet ASSA ABLOY etterfulgt av en forretningsbeskrivelse. Tidligere VingCard har sin primære forretningsfokus innenfor Hospitality-markedet, hoteller og Cruiseskip. ASSA ABLOY Opening Solutions jobber primært med løsninger for, og i forbindelse med, dører og døråpning.

Samtidig med navneendringen styrkes den skandinaviske organisasjonen betraktelig for ytterligere å øke selskapets kundefokus og innovasjonskraft.

Dette betyr blant annet at all skandinavisk sylinderproduksjon, fra november i år, samles i Eskilstuna i Sverige. I tillegg samles all skandinavisk lager og logistikkvirksomhet i løpet av våren 2019 hos en ekstern tredjepart i Göteborg.

Klare for å levere WICLINE 75 MAX av resirkulert aluminium

Hydro Building Systems har lansert vinduet WICLINE 75 MAX, produsert av omsmeltet aluminium. Landets Wicona-byggere har vært på samling for være best mulig forberedt til å ta i mot forespørsler og henvendelser om miljøproduktet.

Hydro Building Systems står bak varemerkene WICONA og Sapa i Norge. Selskapet har en tydelig miljøprofil og strategisk lanseres produkter av bærekraftige materialer til deres produkt- og systemløsninger. I oktober kom den foreløpig siste oppdateringen med vinduet WICLINE 75 MAX.

– I tillegg til å være produsert av resirkulerte materialer har dette vinduet egenskaper som gir store og rene vindusflater. Vindushåndtaket er skjult i sokkelen, og det forsterker vinduets harmoniske utseendet. Denne nyskapende designidéen ble tildelt en pris fra de internasjonale ekspertjuryene på både iF DESIGN AWARD 2018 og Red Dot Design Award 2018, sier leder av Hydro Building Systems og landssjef for WICONA, Dag Ove Pettersen.

LES OGSÅ: WICLINE 75 MAX resirkulert aluminium

Hydro Building Systems samler årlig sine fasadeentreprenører til faglig samling. Programmet er omfattende og inkludere viktige produktoppdateringer og lanseringer, support og serviceprogram og markedsføring.

– Vi ser frem til å kunne tilby WICLINE 75 MAX. Våre kunder og arkitekter stiller stadig høyere miljøkrav og ønsker mest mulig transparents og mindre rammer. Slik sett innfrir det nye vinduet manges forventninger. Vi som produserer fikk gjennom produsenttreffet kunnskap om dette produktet spesielt og oppdateringer om support og tekniske nyvinninger generelt. Det faglige miljøet av metallbyggere er ikke veldig stort. Vi må derfor benytte enhver anledning til å møte bransjen for erfaringsutveksling, sier Espen Angell Fagermo i Glass i Nor AS.

De øvrige fasadeentreprenørene som deltok på treffet var Arca AS, CG-Glass & Fasade, Frontal Aluminium, Glassmester Kåre Larsen AS, Grøtan Glass og Aluminium. John Holvik AS og Sagstuen AS.

Du kan oppleve WICLINE 75 MAX på BAU.

Klimasmarte glass reduserer miljøavtrykket

Glass spiller en viktig rolle for å redusere utslipp av klimagasser, og begrense effekten av klimaendringer. NSG Group har utviklet energispare- og solbeskyttelsesglass som reduserer kostnader til oppvarming og kjøling i bygninger.

NSG Group, herunder Pilkington, streber etter å være en global leder innenfor innovative, høy-ytelses glass- og vindusløsninger som bidrar til å spare energi og skape energi. Glassene er blant annet sertifiserte etter ISO 14001- Miljøledelse, og ISO 50001- Energiledelse, skriver Pilkington Floatglas AB i en melding til glassportal.no.

Allerede på begynnelsen av åttitallet ble belagte energispareglass produsert Halmstad, og gjennom årenes løp har det skjedd stadige produktutviklinger. Energispare- og solbeskyttelsesglassene fra NSG Group gir reduserte kostnader til oppvarming og kjøling i bygninger. Bruker man disse produktene på en riktig måte bidrar man til å bevare miljøet for de kommende generasjoner.

Alle glass som Pilkington Floatglas AB markedsfører og selger i Norge og Skandinavia har blitt vurdert av BVB, Byggvarubedömmingen i Sverige. De har fått karakteren «Rekommenderas» som er høyeste score. BVB gir en vurdering av produktenes kjemiske innhold, der de bedømmer 29 miljø- og helseskadelige egenskaper. Dessuten bedømmer de hvordan produktene påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus. Informasjon om dette lagres i en database, noe som gjør det lettere for bygg- og anleggssektoren å velge byggemateriale som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Vurderingene baserer seg på informasjon fra både produsenter og brukere av produktene.
Informasjon som ligger til grunn for denne vurderingen er blant annet:
• Byggevaredeklarasjon
• Miljødeklarasjon, EPD (Environmental Product Declaration)
• Sikkerhetsdokumentasjon
• Produksjonssertifikater
• Dokumentasjon om CE-merking
• Produktfaktablad
• Ytelseserklæring
• Monteringsanvisninger
• Drifts- og vedlikeholdsinstruksjon

For bygninger som skal miljøsertifiseres er BVBs vurdering av stor betydning.

Glassmester får varer på dagen

Som følge av sin regionale satsing åpnet Sørbø Industribeslag AS i går sin nye avdeling i Oslo. Etableringen skal gi bedriften et nytt løft, spesielt mot glass- og fasademarkedet. – Åpningen av denne proffbutikken er bra for oss, sier glassmester Bjørn Furulund.

Sørbø Industribeslag har lenge satset regionalt mot Trøndelag og Rogaland. Oslo har derimot vært et mer perifert marked. Med etablering av den nye proffbutikken i Oslo åpner det seg nye muligheter i hele håndverksmarkedet. Glassrådgiver Jan Frode Hagen vil imidlertid åpne dørene spesielt for glassmestere og -montører.

Glassmester Knut Furulund AS på Lambertseter i Oslo er en tradisjonsbærer i glassfaget. Selskapet har stabil arbeidskraft med solid fagkunnskap og satser mot kunder som vil ha det lille ekstra, og gjerne betaler for det.

Bjørn Furulund og Jon Inge Skaarer hadde tatt veien til åpningen av den nye proffbutikken i Tvetenveien. Kollegaene har ansvaret for den praktiske driften av glassmesterbedriften med åtte ansatte.

– Vi imøteser denne nye butikken. I den daglige driften er vi avhengig av å få rask tilgang til lagervarer. Utvalget her er stort og vi opplever at det er kvalitetsvarer som tilbys. Det er heller ingen ulempe at folk i butikken har fag- og bransjeerfaring, sier Furulund og Skaarer.

For et drøyt år siden ble B. Sørbø AS og Industribeslag AS til Sørbø Industribeslag AS. Fusjonen var et middel på veien mot satsingen i glass- og fasademarkedet.

Som et ledd i fremstøtet på Østlandet er Jan Frode Hagen fra Pilkington nylig ansatt. Hagen er autorisert glassrådgiver med lang og bred erfaring fra bransjen, blant annet med montasje, byggeledelse og rådgivning.

Hagen og Sørbø Industribeslag tar i mot kunder til omvisning og utstilling i de nye lokalene i Tvetenveien i Oslo tirsdag, onsdag og torsdag denne uken.

– Vi er glade for at våre leverandører av lim og fugemasse, beslag og rekkverk er tilstede. Sammen viser vi frem vårt brede sortiment, sier Jan Frode Hagen.

Vental/Hunter Douglas styrker laget på Vestlandet

Solskjermingsleverandøren Vental har styrket laget. Siste tilskudd er Marius Gytre. Fra basen i Bergen skal han jobbe med salg og marked over hele Vestlandet.

– Marius Gytre kommer fra en av våre forhandlere i Bodø. Der har han hatt roller som montør, prosjektleder og selger før han flyttet tilbake til hjembyen sin Bergen. Marius er nå ansatt i vår Bergensavdeling. Vi i Vental er strålende fornøyd med å få en ung, men også erfaren, ny medarbeider på laget. Gytre kjenner våre produkter og løsninger fra før og vil bli en tilvekst for oss, sier Per Christian Fossum, landssjef i Hunter Douglas Norge AS.

For snart 2 år siden ansatte selskapet Anders Nedre-Flo som prosjektleder/avdelingsleder ved samme avdeling. Anders hadde 5 års erfaring som prosjektleder hos Hole Glass før han kom til Vental/Hunter Douglas. Han er autorisert både som Fasaderådgiver og Glassrådgiver.

– Med Anders og Marius på laget føler vi at vi har en god miks av ungt pågangsmot med oppdatert ny kunnskap som sammen med våre andre medarbeideres lange erfaring vil bringe oss fremover i årene som kommer, ikke bare på Vestlandet – men i hele organisasjonen, sier Fossum.

Vental er blant de største aktørene i Skandinavia for profesjonell solskjerming til næringsbygg, og hadde i 2016 en omsetning på 160 millioner kroner. Det hele startet i 1969 som en liten avdeling i Jac Jacobsen AS med salg av utvendige persienner importert fra Sveits. I 1973 åpnet Vental fullskalaproduksjon på Kirkenær. På Kirkenær produseres fortsatt utvendige persienner, men nå også screen og Zipscreen samt en del spesial produkter. Vental er siden år 2000 eiet av Hunter Douglas, verdens ledende produsent av avskjermingsprodukter for vinduer.

Vental betjener selv markedet i Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold, Hedmark, Oppland, Hordaland og Trøndelag mens resten av landet dekkes av forhandlere.