Mesterverk i glass og fasader

Glass og Fasadeforeningen (GF) skal inspirere til bruk av glass i byggverk. Foreningens fagområder belyses i forhold til arkitektur, design, funksjonalitet og byggeforskrifter. Dette er bransjeportalen for alle som søker teknisk informasjon og opplysninger om medlemsbedriftenes produkter og tjenester.

Glass og Fasadeforeningens medlemmer skal være de beste i klassen.

____

Glass og Fasadeforeningens medlemmer skal være de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor glassmestertjenester, fasade og solskjerming, glassindustri, solenergi og smarte glass, glass i bil og transportmidler, og innramming.

Foto av Glass og Fasadeforeningens logo